Huidige projecten

Volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust

In het 'Bangemann-verslag (Actieplan : ‘Europa op weg naar de informatiemaatschappij’, juli 1994) wordt afstandsleren als één van de 10 weerhouden 'proefritten' op de informatiesnelweg geselecteerd.

Het is duidelijk dat in het licht van recente ontwikkelingen in het 5B gebied (o.m. FLV) een doorgedreven opleiding en vorming in het volwassenenonderwijs inzake multimedia en telematica zich opdringt.

Het project wenst in het kader van nieuwe denkrichtingen rond thuis- en telewerk hierin een bijdrage te leveren die specifiek is voor de situatie in rurale gebieden. Met name door via een netwerk de mogelijkheden op afstandsonderwijs in de kleinste kernen van het gebied te openen.

Het Volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust is gelegen in de gebouwen van het VTI te Ieper.  Het VWO staat in voor de meest uitgesproken vorm van gebruik van deze nieuwe telecommunicatietechnieken: met name "distance-learning" of "afstandsleren".
Er zijn verschillende vormen van afstandsleren mogelijk:

Afstandsonderwijs van het Volwassenenonderwijs
Westhoek-Westkust

We zijn intussen gestart met de laatste semester van de eerste goedgekeurde periode van het project.
Voorlopig kunnen we 3 cursussen aanbieden, nl Word beginners, Word gevorderden en Excel beginners.
Gedurende 1 à 2 weken kwamen de ingeschreven cursisten naar het computerlokaal in de basisschool waar zij samen met een leerkracht de beginselen aanleerden van Windows en waar dan ook de verschillende communicatiemogelijkheden met de leerkracht van het VWO te Ieper besproken werden.  Zo kan de leerkracht samen met de cursist bepaalde problemen bespreken en oplossen.
Elke basisschool is via de telefoonlijn verbonden met de intranetserver die momenteel geplaatst is in het bedrijf AP&P.  De leerkracht van het VWO kan verschillende controles uitvoeren op de vorderingen van de cursisten die aan het werk zijn in de verschillende basisscholen.  Op regelmatige tijdstippen kan de leerkracht de opgeloste oefeningen controleren en indien nodig ingrijpen.
In sommige situaties is het ook mogelijk om software van op afstand te herstellen.
T.o.v. de start van het afstandsonderwijs is het aantal leerkrachten die op deze manier lesgeven reeds verdubbeld.


Heel belangrijk:

BOUNCHOMECLR.GIF (8298 bytes)