Doelstellingen

De werking van het centrum Tele-Westhoek zal rond deze centrale doelstellingen worden uitgebouwd :

1.  Platform

Het uitbouwen van een platform van huidige en potentiŽle initiatiefnemers (bedrijven, openbare diensten, onderwijs, ...) i.v.m. de inzet van telematica in rurale gebieden.

De opdrachten van het platform zijn :

Voor de volgende gesprekken staan vooral de technische aansluitingsmogelijkheden vanuit de Westhoek op heel het nieuwe netwerkgebeuren op de agenda.

De Provincie West-Vlaanderen en Flanders Language Valley maken samen verdere afspraken rond de uitbouw van deze nieuwe dynamiek.

 2. Onderzoek

Het is belangrijk dat de Westhoek zich permanent informeert over recente ontwikkelingen in de telematicawereld in en buiten Vlaanderen. Onderzoek naar de toepasbaarheid in de rurale situatie van de Westhoek. Het tijdig briefen van potentieel betrokkenen en geÔnteresseerden in de Westhoek.

Concreet kan dit resulteren in het mee technisch adviseren van Westhoekdossiers met betrekking tot aansluitingsmogelijkheden inzake netwerken.

Het bedrijf Lernout & Hauspie zal hier een adviserende en informerende taak opnemen.
Vooral in de discussie rond netwerkontwikkeling leveren ze voorbereidend werk.

3. Projecten

Het genereren van eigen vernieuwende initiatieven. Deze projecten kunnen zich zowel situeren in het kader van bereikbaarheidsopties voor voorzieningen (culturele, educatieve, commerciŽle ...) als in de uitbouw van andere telematicamogelijkheden op vlak van communicatie (toeristische informatie), arbeidsorganisatie (tele- en thuiswerken), openbaar vervoer (vraagafhankelijkheid ...), ...

De projecten moeten diverse modellen aanreiken en in praktijk uitbouwen om de dynamiek rond telematica in de Westhoek verder te implementeren.

Het dossier voorziet in dit verband in een eerste project om de bereikbaarheid te verhogen t.a.v. het culturele en educatieve aanbod (zie verder project Teleducatie).

Het centrum Tele-Westhoek zal de secretariaats- en organisatorische ondersteuning leveren voor de uitvoering van deze 3 doelstellingen.

BOUNCHOMECLR.GIF (8298 bytes)