Een dankwoordje

 

Dit project i.v.m. onderwijs via nieuwe communicatietechnieken staat niet alleen.   Het sluit aan bij een bredere dynamiek i.v.m. telematica in de Westhoek.  Met name Flanders Language Valley nam hierrond reeds diverse initiatieven :

Naast het aantrekken van hoogtechnologische bedrijven die zich zullen vestigen in FLV, wil FLV zich ook ten dienste stellen van verschillende onderwijsvormen zoals Volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust, KATHO, VDAB, VIZO,...

U kunt besluiten dat er heelwat gebeurt rond informatietechnologie in de Westhoek, vandaar dan ook een gemeend dankwoordje aan FLV voor hun enthousiaste samenwerking.


Ook het bedrijf AP&P heeft reeds heel wat ondernomen bij het opzetten van het afstandsonderwijs.


De directies en leerkrachten van de verschillende participerende scholen:


De verschillende administratieve diensten van de Provincie West-Vlaanderen:


Last but not least:

Naar mijn mening is een extra woordje van waardering tegenover de leerkrachten van het Volwassenenonderwijs zeker gepast. Daarom wil ik Johan Vanbeselaere, Katrien Leeman, Sabien Vercoutter, Tine Lauwers, Luc De Ruytter en Etienne Vandenbrouck danken voor de geleverde en nog te leveren prestaties i.v.m. de omzetting van de cursussen WORD en Excel  - Msoffice 97 in webpagina's. De heer directeur Guido Deryckere en ik zelf zijn heel trots over dergelijke leerkrachten te beschikken in het Volwassenenonderwijs.

BOUNCHOMECLR.GIF (8298 bytes)